Breakie, breakie!

Op 2 oktober rij ik mee in een toerrit met brommobielen van De Brommobiel Club waarbij ik met Kronkelroutes een aandeel heb in de organisatie, ik heb daar veel zin in.

Even was het nog spannend omdat we de vergunning mogelijk niet op tijd kregen van de gemeente Nijkerk maar het is gelukt en het gaat dus door!

Als begeleiders van de colonne praten we met elkaar op kanaal 13 zodat de begeleider voorop weet wat er in de achterhoede gaande is. Het wordt echt een heel leuk evenement dat begint en eindigt bij de hoofdsponsor Bebro Brommobielen.

Wil je er iets meer over weten? Je leest het op mijn andere website.