Verkeersborden voor Brommobielen

De Brommobiel op de openbare weg

In dit overzicht zijn de meest relevante verkeersborden opgenomen voor het gebruik van de Brommobiel op de openbare weg. In onderstaand overzicht zijn de niet-relevante verkeersborden C10, C11 en C14 weggelaten.

Met een brommobiel moet u op de rijbaan rijden. U mag niet op het fietspad en/of een fietsstrook met doorgetrokken streep rijden.

1. Verbodsborden

Dit is een C08 bord

C08 verkeersbord

Een C08 bord wordt officieel omschreven als:

Gesloten voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25km per uur.

Op een rijbaan die door middel van bord C08 gesloten is voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km per uur, mag gereden worden met een brommobiel.

Dit is een C09 bord

C09 verkeersbord

Een C09 bord wordt officieel omschreven als:

Gesloten voor ruiters, vee, wagens, motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h en brommobielen alsmede fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen.

Uitzondering op het C09 Verkeersbord: wanneer er naast de weg een C09 bord staat mag ik daar met mijn brommobiel niet komen, behalve als onderstaand bord daar onder is geplaatst, een OB65 bord.

OB65 verkeersbord

Een OB65 bord wordt officieel omschreven als:

Uitgezonderd voor Brommobielen

Precies zoals de tekst op het bord zelf, waarbij OB staat voor onderbord.

Dit is een C12 bord

C12 verkeersbord

Een C12 bord wordt officieel omschreven als:

Gesloten voor alle motorvoertuigen.

Motorvoertuigen zijn alle gemotoriseerde voertuigen behalve bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen met motor, die bestemd zijn om anders dan langs rails te worden voortbewogen. Brommobielen mogen hier rijden.

Dit is een C13 bord

C13 verkeersbord

Een C13 bord wordt officieel omschreven als:

Gesloten voor brom-, snorfietsers en voor gehandicaptenvoertuigen met in werking zijnde motor.

Ook op een rijbaan die gesloten is voor bromfietsen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen met in werking zijnde motor, dus voorzien is van bord C13, mag gereden worden met de brommobiel, een bestuurder van de brommobiel moet immers de regels van een automobilist volgen.

Dit is een C15 bord

C15 verkeersbord

Een C15 bord wordt officieel omschreven als:

Gesloten voor fietsen, bromfietsen en voor gehandicaptenvoertuigen.

Ook op een rijbaan die gesloten is voor bromfietsen, snorfietsen, fietsen en gehandicaptenvoertuigen met in werking zijnde motor, dus voorzien is van bord C15, mag gereden worden met de brommobiel, een bestuurder van de brommobiel moet immers de regels van een automobilist volgen.

Zoals je hierboven kan lezen, in de omschrijvingen van met name de relevante C09 en C15 borden wordt dus wel degelijk onderscheid gemaakt tussen ‘bromfiets’ en ‘brommobiel’. Hoe zou anders een tractor wèl dat traject mogen rijden met 25 km per uur en een brommobiel niet met 45 km per uur.

De verkeerswet maakt in de handhaving middels verkeersborden onderscheid tussen bromfietsen en brommobielen.

Advertentie:

Koop mijn boeken A taste of love en Gedichtjes voor het slapengaan! Klik op de banner!

Klik hier om mijn gedichtenbundels te kopen

2. Snelheidsbeperkingen

Het lijkt misschien overbodig maar ze zijn toch het vermelden waard, borden die een maximum snelheid aangeven. Brommobielen mogen op de meeste wegen rijden behalve waar 80 km per uur of harder mag worden gereden. Dat zijn snelwegen, autowegen en de meeste provinciale wegen.

Dit is een A01-60 bord

Een A01-60 bord wordt officieel omschreven als:

Maximum snelheid 60 kilometer per uur

Auto’s, motoren en vrachtverkeer mogen hier rijden, fietsers, brommers, tractoren en brommobielen mogen hier rijden.

Dit is een A01-70 bord

Een A01-70 bord wordt officieel omschreven als:

Maximum snelheid 70 kilometer per uur

Auto’s, motoren en vrachtverkeer mogen hier rijden, fietsers, brommers, tractoren en brommobielen mogen hier rijden. In sommige gevallen wordt hier een C08 bord eventueel met OB65 geplaatst, deze zijn leidend en geven aan of u hier wel of niet mag rijden (zie hierboven).

Dit is een A01-80 bord

Een A01-80 bord wordt officieel omschreven als:

Maximum snelheid 80 kilometer per uur

Auto’s, motoren en vrachtverkeer mogen hier rijden, fietsers, brommers, tractoren en brommobielen mogen hier niet rijden.

Conclusie:

  1. Wanneer een C08 bord wordt gebruikt dan mogen autos, brommobielen, bromfietsen en fietsen daar rijden. Tractoren echter niet.
  2. Wanneer een C09 bord wordt gebruikt in combinatie met een OB65 bord dan mogen autos en brommobielen daar rijden. Tractoren, bromfietsen en fietsen echter niet.
  3. Wanneer een C12 bord wordt gebruikt dan mogen fietsen, bromfietsen, brommobielen en tractoren daar rijden. Auto’s en motoren echter niet.
  4. Wanneer een C13 bord wordt gebruikt dan mogen autos, tractoren en brommobielen daar rijden. Bromfietsen echter niet.
  5. Wanneer een C15 bord wordt gebruikt dan mogen zowel tractoren als brommobielen daar rijden. Bromfietsen en fietsen echter niet.
  6. Bij de borden A01-60 en A01-70 mogen brommobielen rijden tenzij er een C08 bord staat, bij bord A01-80 mag een brommobiel nooit rijden.

Download bovenstaande uitleg als PDF bestand.

Bekijk ook Kronkelroutes, routeplanning voor de Brommobiel met TomTom!

Share this:

Leendert van Gemeren

AuthorLeendert van Gemeren

This is me, Leendert. I am a little bit old-fashioned and I love things from the past, old series like All Creatures Great And Small, mechanical wristwatches, bi-focal glasses and vinyl records for example. I am not keen on modern things and I often work on this old style model railway. I follow Jesus and sometimes write a poem about Him but I also write about my life. Eccentric. You can often find me in the kitchen at parties.


Dit ben ik, Leendert. Ik ben een beetje ouderwets en houd van dingen die geweest zijn, bijvoorbeeld oude Engelse series op TV zoals All Creatures Great And Small, mechanische horloges, bifocale brillen en oude langspeelplaten. Ik houd niet van moderne dingen en werk regelmatig aan een ouderwetse modelspoorbaan. Ik volg Jezus en schrijf mijn gedichten soms ook over Hem maar ik schrijf ook verhalen over het leven. Excentriek. Op feestjes ben ik vaak te vinden in de keuken.

Leave a Reply